Sunday, September 15, 2013

odluchila sam da se vratim pisanju

1 comment:

paris, texas said...

Ko uspe da pronikne tišinu i dozove je njenim pravim imenom, taj je postigao najviše što smrtan čovek može postići.

Ona nije više za njega ni hladna ni nema, ni pusta ni strašna, nego mu služi i nalazi mu se u svakoj nevolji, kao onom junaku iz narodne pesme vila, koju on uhvati za kose i posestrimī i obaveže zauvek. Ko uspe da zagreje i oživi samoću, taj je osvojio svet.

Ivo Andrić